Zincir Sistemleri ve Zincir Yağı?

Zincir yağı, pim ve burç yağlama esasına göre aktarma ve taşıma üzerine kurulmuş aşınma ve sıcaklığı engelleyen yapıdır.

Zincirler, diğer zincir dişlisinin dişlerini kavramak, yağı ile kuvvet ve hareketi iletmek için bir araca sahip bir dizi hareketli sistemlerdir. Her zincir bağlantısı bir yatak olduğundan, bir zincir tahrikinden veya konveyörden maksimum hizmet ömrü elde etmek için uygun yağlama şarttır.

Zincir Aşınması Neden Olur ?

Çoğu zaman, pim ve burç arasındaki aşınma, zincir dişlilere doğru bir şekilde oturmayıncaya veya doğru aralığı veya zamanlamayı koruyamayacak olana kadar zincirin uzamasına neden olur. Bazen silindir ve burç arasındaki aşınma veya bağlantı plakaları veya kenar çubukları ve kılavuzlar arasındaki aşınma zincirin arızalanma olur. Zincir Uzama Sebepleri İlk olarak, kısa bir hızlı başlangıç ​​veya alıştırma aşınması dönemi vardır. Bu ilk aşamada, pimlerdeki ve burçlardaki yüksek noktalar aşınır ve küçük yanlış hizalamalar hızla aşınır. İkincisi, sabit bir yavaş veya yağlanmış aşınma periyodu vardır. Bu ikinci aşamada, pimler burçlara düzgün bir şekilde oturur ve yatak alanları normalde iyi yağlanır.

Ve son olarak, başka bir hızlı veya terminal aşınma dönemi vardır. Yağlama etkisiz hale gelmiş veya tamamen başarısız olmuş olabilir. Pim ve burçlardaki sert kılıf aşınmış olabilir. Zincir dişlisindeki zincir uzaması münferit mafsallardaki yüklerin önemli ölçüde artmasına neden olmuş olabilir.

Zincir Yağlaması Neden Önemlidir ?

Zincir tahriklerinin ve konveyörlerin çoğu, zamanında ve yeterli yağlama sağlandığında daha iyi performans gösterir ve daha uzun süre dayanır. Temel kurallardan biri, uygun yağlamanın zincir ömrünü 100 kata kadar uzatabilmesidir.

Zincir yağları

Doğru Yağlama Zincir Ömrünü Nasıl Uzatabilir ?

Genel zincir ömrü kabul edilebilir olsa bile, uygun yağlama eksikliği başka sorunlara neden olabilir. Bir zincir yağlama için aç kaldığında, bir eklemden diğerine aşınma büyük ölçüde değişebilir ve düzensiz harekete neden olabilir. Hızlı bağlantı aşınması, bir konveyörde erken zamanlama kaybına neden olabilir. Yağlama eksikliği sürtünmeyi ve güç tüketimini artırabilir ve zararlı bir sıcaklık artışına neden olabilir.

Yağlama İhtiyacı

Yağ esas olarak zincir bağlantılarındaki pimler ve burçlar arasındaki aşınmayı yavaşlatır. Aşınma kalıntılarını ve yabancı maddeleri temizlemek ve zincirin zincir dişlisi ile bağlantısını yumuşatmak için gereklidir. Ek olarak, pas ve korozyonu önlemek, ısıyı uzaklaştırmak ve darbe kuvvetlerini yumuşatmak için yağlama gerekebilir.

Zincir Yağları

Kritik iç yüzeylere nüfuz etmek için yeterince düşük viskoziteye ve hakim sıcaklık ve basınçta etkili bir film tabakası sağlamak için yeterince yüksek viskoziteye veya gerekli katkı maddelerine sahip olmalıdır.

Yağlayıcı, geçerli çalışma koşulları altında istenen yağlama özelliklerini koruma yeteneğine sahip olmalı, temiz ve aşındırıcı maddeler içermemelidir.

Manuel Zincir Yağlama

Manuel yağlamada kullanıcı periyodik olarak fırça veya ağızlık ile yağ uygular. Tercih edilen sıklık sekiz saatte birdir, ancak deneyimler söz konusu sürüş için bunun yeterli olduğunu gösteriyorsa daha uzun bir aralık kullanılabilir.

Yağ miktarı ve uygulama sıklığı zincir mafsallarında kırmızımsı kahve renginin oluşmasını engelleyecek kadar olmalıdır. Bu renk değişikliği, yeterli yağlama almadıkları için zincir bağlantılarında kırmızı demir oksidin (pas, hematit, vb.) oluştuğunu gösterir.

Damlatma Yöntemiyle Yağlama

Damla yağlamada, hıza bağlı olarak, bağlantı plakası veya kenar çubuğu kenarları arasına dakikada dört ila 20 damla hızında yağ damlatılır. Yine yağ miktarı ve uygulama sıklığı zincir mafsallarında kırmızımsı kahve renginin oluşmasını engelleyecek kadar olmalıdır.

Çok telli zincirlerin damla yağlanmasında, yağı tüm bağlantı plakaları veya yan çubuk sıralarına eşit şekilde dağıtmak için fitil dolgulu bir dağıtım borusu kullanılabilir.

Zincirli Konveyörlerin Yağlanması

Zincirli konveyörleri yağlama yöntemi genellikle hız, çevre ve erişilebilirlik tarafından yönetilir. Hizmette olan zincirli konveyörün sürekli veya periyodik olarak yağlanması için bazı yöntemler her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Zincirli konveyörün yağlanmaması, yalnızca özel zincirlerden (sızdırmaz bağlantı vb.) biri kullanılıyorsa makul bir seçenektir.

Yavaş hızlı konveyörler için normalde manuel yağlama yeterlidir. Orta hızlı konveyörler için bazen manuel yağlama yeterli olabilir, ancak genellikle damla veya fırça yağlaması gerekir. Yüksek hızlı konveyörler için genellikle damla yağlama gereklidir ve bazen sürekli yağ akışı yağlaması gerekebilir.

Yöntem ne olursa olsun, yağ, zincirin alt açıklığındaki bağlantı plakasının veya kenar çubuğunun üst kenarlarına uygulanmalıdır. Bu, yerçekimi ve merkezkaç kuvvetinin yağlayıcıyı kritik yatak alanlarına taşımasını sağlar.

Makul düzeyde temiz, kuru, aşındırıcı olmayan ortamlarda, damlama veya yağ akışıyla yağlama oldukça kabul edilebilir. Sürekli yağlama ve aşındırıcı tanecik kombinasyonunun silindirlerin ve bağlantıların yapışmasına neden olabileceği kirli, aşındırıcı ortamlarda, periyodik temizlik ve manuel yağlama daha iyi olabilir.

Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda özel sentetik yağlayıcılar gerekebilir. Islak ortamlarda özel yağlayıcılar veya kaplamalar gerekebilir.

Erişilebilirlik sınırlı olduğunda, özel uzaktan beslemeli damlama veya aralıklı püskürtmeli yağlama sistemleri gerekli olabilir. Ayrıca özel uzaktan kumandalı zincir temizleme sistemlerine ihtiyaç duyulabilir.

Manuel Yağlama

Manuel yağlamada, zincire fırça veya ağızlık ile yağ sürülür. Tercih edilen sıklık günde en az bir kezdir. Ancak deneyimler söz konusu uygulama için bunun yeterli olduğunu gösterirse aralık daha uzun olabilir.

Yağ miktarı ve uygulama sıklığı zincir mafsallarında kırmızımsı kahve renginin oluşmasını engelleyecek kadar olmalıdır. Bu renk değişikliği, yeterli yağlama almadıkları için zincir bağlantılarında kırmızı demir oksit oluştuğunu gösterir.

Fırça Yağlama

Fırçalı yağlamada, halkanın içinden zincirin alt açıklığına sürekli olarak yağ fırçalanır. Yağ miktarı ve uygulama sıklığı zincir mafsallarında kırmızımsı kahve renginin oluşmasını engelleyecek kadar olmalıdır.

Damlatma Yöntemiyle Yağlama

Hıza bağlı olarak bağlantı plakası veya kenar çubuğu kenarları arasına dakikada dört ila 20 damla yağ damlatılır. Yine yağ miktarı ve uygulama sıklığı zincir mafsallarında kırmızımsı kahve renginin oluşmasını engelleyecek kadar olmalıdır.

Yağ Akışı veya Püskürtmeli Yağlama

Yağ, döngünün içinden zincirin alt açıklığına bir akış veya sprey sağlayan nozullara pompalanır. Zincirin tüm genişliği boyunca eşit olarak dağıtılmalıdır.

Hangi Zincir Yağı Kullanabilirim ?

Günümüzde bir çok zincir yağı kendi özelliklerinde ayrılsa da özellikle ester yapısı ve kimyasal katkıları açısından güçlendirilmiş zincir yağı olarak “Neo Lubricants” markasını önerebiliriz. Özellikle zincir uzaması ve sıcaklık geçişlerinde mükemmel yağlama yaparak zincirin ömrünü uzatır. Zincir yağı ürün çeşitlerini buradan inceleyebilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Yağ Sanayi, American Chain Association. (1993). Identification. Installation, Lubrication and Maintenance of Power Transmission Roller Chains in ANSI B29.1 and ANSI B29.3. American Chain Association, Naples, FL. American Chain Association. (1982). Chains for Power Transmission and Material Handling, Design and Applications Handbook. Marcel Dekker, New York, NY.

Loading

Shell Gadus Gres Yağları
Shell Gadus Gres Yağları

Shell Gadus gres yağları, aşınmaya karşı gelişmiş koruma, uzun gres ömrü ve sistem verimliliği ile en iyi değeri sunacak şekilde geliştirilmiştir.

Loading

Shell madeni yağlar engelleri kaldırıyor
Shell Madeni Yağlar engelleri kaldırıyor

Shell Madeni Yağlar, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile iş birliği yaparak Türkiye çapındaki özel madeni yağ servislerinden plastik kapakları topluyor.

Loading