Isı Transfer Yağları

Isı transfer yağları , bir prosesin bir tarafında soğutma, ısıl enerjinin taşınması ve depolanması ve diğer tarafında ise ısıyı iletmesi için geliştirilmiş bir sıvıdır.

Isı transfer yağları , bir prosesin bir tarafında soğutma, ısıl enerjinin taşınması ve depolanması ve diğer tarafında ise ısıyı iletmesi için geliştirilmiş bir sıvıdır.

Isı transfer yağı, genellikle kapalı bir devrede ve sürekli çevrimlerde, ısıtma veya soğutma gerektiren sayısız uygulamada ve endüstriyel proseslerde kullanılmaktadır. Örneğin soğutma suyu bir motoru soğuturken, hidrolik ısıtma sistemindeki ısıtma suyu bir odadaki radyatörü ısıtır.

Genellikle yüksek kaynama noktasına ve yüksek ısı kapasitesine sahiptirler . Yüksek kaynama noktası, ısı transfer sıvılarının yüksek sıcaklıklarda buharlaşmasını engeller. Yüksek ısı kapasitesi, az miktarda soğutucunun büyük miktarda ısıyı çok verimli bir şekilde aktarmasını sağlar.

Isı Transfer Yağlarının Özellikleri

Düşük viskozite , sıvının kolay akışına yardımcı olacaktır. Pompalama maliyetlerini daha da azaltacaktır. Seçilen sıvı , içinden aktığı borunun duvarlarını aşındırmamalıdır . Bu, boruların daha az değiştirilmesi gerekeceğinden, ekipmanın bakım maliyetlerini azaltacaktır. Yüksek ısıl iletkenlik ve ısıl yayılım, akışkan boyunca ısı transfer hızını artıracaktır. Sıvı, yüksek kaynama ve düşük donma noktalarına sahip olmalıdır. Bu, ısı alışverişi sırasında sıvının aynı fazda kalmasına yardımcı olacaktır. Bu aynı zamanda ekipman tasarımı komplikasyonlarını da azaltacaktır.

Isı transfer yağı genleşme katsayısı nedir ?

Isı transfer yağı genleşme katsayısı üretici firma tarafından tedarik edilebilir.  Bir çok firmada farlılık gösterebilir ama örneğin Shell ısı transfer yağı için genleşme katsayısı 1/0C ‘de 0.0008’dir.

Isı transfer yağı değişimi nasıl yapılır?

  1. Yağ film sıcaklığının 350 °C’yi geçmemesi için ısıtma öncesi sirkülasyon başlatılmalı ve ısıtma sona erdikten sonra bile en az iki saat sirkülasyon devam ettirilmelidir.
  2. Yağın akış şekli daima türbilanslı olmalı ve akış hızı 2.5-3 m/sec. civarında olmalıdır.
  3. Isıtıcı refrakter malzeme içermelidir.
  4. Yağ pompasının bozulması halinde sistemde alarm olmalı ve mümkünse yedek pompa otomatik olarak devreye girmeli veya manuel olarak süratle devreye alınmalıdır.
  5. Alev hiç bir zaman direkt olarak ısıtıcı boru ile temas ettirilmemelidir. Böyle durumlarda bölgesel ani sıcaklık yüksekliklerine bağlı termal kraking oluşabilir.
  6. Sistemin en üst noktasında bir genleşme tankı olmalı ve bu genleşme tankındaki sıcaklık 60°C’yi geçmemelidir.
  7. İlk ısınma sırasında sistemde sıkışan hava ve su buharını atmak için yeterli ventilasyon vanaları bulundurulmalıdır.
  8. 110 ° C’ye kadar olan ilk ısıtma oldukça yavaş yapılmalı ve ventilasyon vanaları kullanılarak su buharı ve hava sistemden dışarı atılmalıdır.
  9. Sistemin kritik noktalarına basınç göstergeleri ve sıcaklık göstergeleri konulmalı ve sistem sürekli olarak kontrol altında tutulmalıdır.

Isı transfer yağları nerelerde kullanılır?

Isı iletiminin yada transferinin istendiği tüm kapalı ve açık sistemlerde istenen şartlara göre uygun olacak şekilde her sektörde kullanılabilir.

Isı Transfer Yağ Markaları

Petrol Ofisi Heat Transfer Oil 32

Shell Heat Transfer Oil S2

Mobil Therm 605

BP Transcal N

Castrol Perfecto HT 5

gibi bir çok markada mineral olarak çözümler mevcuttur. Isı transfer yağ fiyatı için ayrıca buradan iletişim kurabilirsiniz.

Bilgilendirme: Bu sayfada belirtilen öneriler ve teknik detaylar bilgilendirme amaçlıdır. Daha detaylı bilgi için makine üreticisi ile irtibata geçmenizde fayda vardır.

Loading

Shell Gadus Gres Yağları
Shell Gadus Gres Yağları

Shell Gadus gres yağları, aşınmaya karşı gelişmiş koruma, uzun gres ömrü ve sistem verimliliği ile en iyi değeri sunacak şekilde geliştirilmiştir.

Loading